Катедра за
 ваздухопловствоПрофесори

Универзитет у Београду
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Краљице Марије 16
11120 Београд 35
Србија

Шеф катедре
др Слободан Н. Ступар, редовни професор
sstupar@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-242

Секретар катедре
др Александар М. Симоновић, ванредни професор
asimonovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-242

Наставници и сарадници
др Јован М. Јанковић, редовни професор
jjankovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-282

др Златко И. Петровић, редовни професор
zpetrovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-345

др Славко М. Пешић, редовни професор
spesic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-244

др Александар Ч. Бенгин, ванредни професор
abengin@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-242

др Мирко Р. Динуловић, ванредни професор
mdinulovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-366

др Иван А. Костић, ванредни професор
ikostic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-279

др Часлав Б. Митровић, ванредни професор
cmitrovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-242

др Небојша Б. Петровић, ванредни професор
npetrovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-245

др Васко Г. Фотев, ванредни професор
vfotev@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-498

др Александар М. Грбовић, доцент
agrbovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-226

др Данило М. Петрашиновић, доцент
dpetrasinovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-357

Огњен М. Пековић, асистент
opekovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-345

Јелена М. Сворцан, асистент
jsvorcan@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-345

др Драган М. Комаров, истраживач-сарадник
Срђан М. Тривковић, истраживач-сарадник
Тони Д. Иванов
Милош Б. Јанузовић