ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

1. ГОДИНА 2. ГОДИНА 3. ГОДИНА
1. СЕМЕСТАР 2. СЕМЕСТАР 3. СЕМЕСТАР 4. СЕМЕСТАР 5. СЕМЕСТАР 6. СЕМЕСТАР
ТМ-1.1.5
MATEMATIKA 1
ТМ-2.1.5
MATEMATIKA 2
ТМ-2.1.5
MATEMATIKA 3
НС-4.1.5
ТЕРМОДИНАМИКА Б
НС-5.1.5
МЕХАНИКА ФЛУИДА Б
НС-6.1.5
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА
НС-1.2.5
МЕХАНИКА 1
НС-2.2.5
ОСНОВИ ОТПОРНОСТИ КОНСТРУКЦИЈА
НС-3.2.5
МЕХАНИКА 2
НС-4.2.5
МЕХАНИКА 3
ТМ-5.2.5
НУМЕРИЧКЕ МЕТОДЕ
НС-6.2.5
ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
АО-1.3.2
КОНСТР. ГЕОМ. И ГРАФИКА
ТМ-2.3.5
ИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКА
НС-3.3.5
МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 1
НС-4.3.5
МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 2
СА-5.3.5
ТЕХНОЛОГИЈА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ
СА-6.3.5
ПОГОН И ОПРЕМА ЛЕТЕЛИЦА
ПРОРАЧУН СТРУКТУРЕ ЛЕТЕЛИЦА
НС-1.3.3
ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА
TM-1.4.5
ФИЗИКА И МЕРЕЊА
АО-2.4.2
МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 1
АО-3.4.5
МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 2
СА-4.4.5
АЕРОДИНАМИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
СА-5.4.5
АЕРОДИНАМИКА
МЕХАНИКА ЛЕТА
ПРОРАЧУН МЕТОДЕ У ВАЗДУХОПЛОВСТВУ
УВОД У ИНЖЕЊЕРСКЕ СИМУЛАЦИЈЕ
СА-6.4.5
КОНСТРУКЦИЈЕ И ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ЛЕТЕЛИЦА
ЛАКЕ И КОМПОЗИТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
МКЕ АНАЛИЗЕ
АО-2.4.3
ОСНОВИ СОЦИОЛОГИЈЕ И ЕКОНОМИЈЕ
АО-1.5.2
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1
АО-2.5.2
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2
СА-3.5.5
ОСНОВЕ АЕРОТЕХНИКЕ
СА-4.5.4
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ПРАКСИ
СА-5.5.5
ВЕТРОТУРБИНЕ
ТЕОРИЈА ЕЛАСТИЧНОСТИ
ЗАВРШНИ ПРЕДМЕТ
СА-6.5.5
АО-1.5.3
ПРОГРАМИРАНЈЕ
АО-2.5.3
РАЧУНАРСКИ АЛАТИ
СТРУЧНА ПРАКСА Б - ВАЗ