Катедра за
 ваздухопловствоПредмети катедре

Основне академске студије

WEB пројектовање у машинству
Аеродинамика
Аеродинамичке конструкције
Ветротурбине
Завршни предмет - WEB пројектовање у машинству
Завршни предмет - Аеродинамика
Завршни предмет - Аеродинамичке конструкције
Завршни предмет - Ветротурбине
Завршни предмет - Инжењерске комуникације
Завршни предмет - Информациона интеграција пословних функција
Завршни предмет - Конструкција и технологија производње летелица
Завршни предмет - Механика лета
Завршни предмет - Основе WEB пројектовања
Завршни предмет - Погон и опрема летелица
Завршни предмет - Прорачун структуре летелица
Завршни предмет - Софтверско инжењерство
Инжењерске комуникације
Информациона интеграција пословних функција
Конструкција и технологија производње летелица
Лаке и композитне конструкције
Механика лета
МКЕ анализе
Основе WEB пројектовања
Основи аеротехнике
Погон и опрема летелица
Прорачунске методе у ваздухопловству
Прорачун структуре летелица
Софтверско инжењерство
Стручна пракса Б - ВАЗ
Стручна пракса Б - МИТ
Теорија еластичности
Увод у инжењерске симулације

Дипломске академске студије

C/C++
Авионика
Аеродинамика великих брзина
Аероеластичност
Алгоритми и структуре података
Бионика у дизајну
Ваздухопловни пропулзори
Ветротурбине 2
Динамика лета
Дистрибуирани системи у машинству
Ексквизиција података у машинству
Интеграција пословних функција 2
Композитне конструкције
Наоружање ваздухоплова
Нумеричке методе прорачуна континуалних средина
Одржавање летелица
Перформансе летелица
Примењена аеродинамика
Пројектовање летелица
Прорачунска аеродинамика
Рачунарске мреже
Системи и управљање летелицама
Структурална анализа
Стручна пракса М - ВАЗ
Стручна пракса М - МИТ
Теорија коначних елемената
Управљање пројектом и ваздухопловни прописи
Хеликоптери

Докторске студије

Адаптивне структуре
Аеродинамика ротора хеликоптера
Аеропрофили и узгонске површине ваздухоплова
Ваздухопловно техничко обезбеђење
Дигитална форензика
Експериментална аеродинамика
Замор и процена века ваздухопловних конструкција
Интеграција ваздухопловних система и опреме
Интеграција паметних актуатора и сензора
Квантитативне методе истраживања у ваздухопловству
Конструкција аеропрофила за невискозне флуиде
Механика лета ваздухоплова
Нумеричке анализе структура
Одабрана поглавља из аеродинамикеа
Одабрана поглавља из аероеластичности
Одабрана поглавља из бионике
Одабрана поглавља из ветротурбина
Одабрана поглавља из интеракције флуида и структуре
Одабрана поглавља из конпозитних конструкција ваздухоплова
Одабрана поглавља из наоружања ваздухоплова
Одабрана поглавља из пропулзије
Одабрана поглавља из прорачунске аеродинамике
Одабрана поглавља из структуралне анализе ваздухоплова
Оптимизација аеродинамичких облика
Оптимизација ваздухопловних конструкција
Посебна поглавља из динамике лета ваздухоплова
Посебна поглавља из примењене аеродинамике
Посебни алгоритми мехатронике
Пројектовање аеропрофила за мале Рејнолдсове бројеве
Прорачунска динамика флуида објеката и возила
Рачунарско моделирање у машинству
Технологија производње летелица

Лабораторије, радионице, учионице

Лабораторијски рад студената и научно-истраживачке активности у области ваздухопловства организоване су у оквиру катедре за ваздухопловство и Ваздухопловног института