Катедра за
 ваздухопловствоЛабораторије

Списак лабораторија Катедре за ваздухопловство са руководиоцима:

Лабораторија за аеротехнику - Аеротунел "Мирослав Ненадовић"
др Часлав Митровић, редовни професор
cmitrovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-242

Лабораторија за надзвучну аеродинамику
др Александар Ч. Бенгин, редовни професор
abengin@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-242

Лабораторија за опрему и системе ваздухопловства
др Небојша Б. Петровић, редовни професор
npetrovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-245

Лабораторија за пропулзију
др Васко Г. Фотев, редовни професор
vfotev@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-498

Лабораторија за конструкцију и чврстоћу
др Данило М. Петрашиновић, ванредни професор
dpetrasinovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-357

Лабораторија за аероеластичност
др Мирко Р. Динуловић, ванредни професор
mdinulovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-366

Лабораторија за прорачунску аеродинамику
др Иван А. Костић, редовни професор
ikostic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-282

Лабораторија за компјутерску анализу конструкција
др Александар М. Грбовић, ванредни професор
agrbovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-226

Лабораторија за композитне конструкције
др Александар М. Симоновић, редовни професор
asimonovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-345

Лабораторија за компјутерске и информационе технологије
др Горан С. Воротовић, доцент
gvorotovic@mas.bg.ac.rs
(+381 11) 3302-345