ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

ЕСПБ 1. ГОДИНА 2. ГОДИНА 3. ГОДИНА
1.СЕМЕСТАР 2.СЕМЕСТАР 3.СЕМЕСТАР 4.СЕМЕСТАР 5.СЕМЕСТАР 6.СЕМЕСТАР
5 ВИШИ КУРС МАТЕМАТИКЕ 1.1.5 ОДАБ. ПОГЛ. ИЗ МЕХАНИКЕ
ИЛИ МЕХ. ФЛУИДА
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3.1.5 ИСТРАЗИВАЊЕ И ПУБЛИКОВАЊЕ -IV 4.1.8 ИЗРАДА И ОБРАДА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 5.60
5 НУМЕРИЧКЕ МЕТОДЕ 1.2.5 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2.2.5 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 3.2.5 ПРОЈЕКАТ ИДЕЈЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 4.2.22
5 ОМНИР И КОМУНИКАЦИЈА 1.3.5 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2.3.5 ИСТРАЖИВАЊЕ И ПУБЛИКОВАЊЕ-III
3.3.20
5 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1.4.5 ИСТРАЖИВАЊЕ И ПУБЛИКОВАЊЕ-II
2.4.15
10 ИСТРАЖИВАЊЕ И ПУБЛИКОВАЊЕ-I
1.5.10